Cesta lásky (BÁSEŇ)

 

Jsem unavená

K smrti vyčerpaná

Ze dnů, kdy jsem každé ráno

Každý večer

Sedlala svého oře

A vyrážela s ním na horu

 

Kde jsem vyhlížela

Jestli v dálce uvidím

Prach, co se zvedá

Zpod kopyt Tvého koně

 

Kde jsem čekala

Jestli ten můj

Nastraží uši a zařehtá

Mocně pozdraví svého čtyřnohého přítele v dálce

Který Tě nese

Domů

 

Jsem unavená

K smrti vyčerpaná

Z každého dne

Kdy jsem klopýtala

Tam a zpět

Od cesty k řece

Od řeky k cestě

Z každého dne

Kdy jsem se brodila

Řekou mých citů

A v ní

V nejhlubších hlubinách

Hledala a nacházela

Kamení

 

Kameny lásky

Které jsem nosila

A dláždila

Tu prašnou cestu

Ke mně

 

A ta cesta je hotová

Ta cesta je dokončená

Víc kamenů neunesu

 

Je to Cesta lásky

Dej pozor, až po ní půjdeš

A našlapuj opatrně

Neb kráčíš krajinou mých citů

Stezkou mého srdce

 

Jsem unavená

K smrti vyčerpaná

Dnes mě, horo, nečekej

 

Zavřela jsem psy

A nechala otevřenou branku a stáj

Je odemčeno

Jen abys věděl

A nikdy nezapomněl

 

 

Tarra 18.7.2021