"Obraz pro Obraz" Brno 2016

Výstava s benefiční aukcí na podporu zákazu kožešinových farem v ČR.

___________________________________________

V České republice je v současnosti 11 kožešinových farem. Každý rok zde čeká na smrt asi 20 000 zvířat. Žijí zde v holých drátěných klecích, kde pro sebe nemají ani metr čtvereční. Jedná se o divoká, nedomestikovaná zvířata, pro které je život v takových podmínkách doslova šílenstvím. A to vše jen proto, aby se z nich staly módní ozdoby bot, kabelek či bund.

Podle posledního průzkumu CVVM z roku 2013 podporuje zákaz kožešinových farem v ČR 68% občanů.

Kožešinové farmy do 21. století nepatří. Přijďte nás podpořit, společně to dokážeme! www.tinyurl.com/dokazemeto

───────────────────────────────────

Tato akce je součástí kampaně za zákaz kožešinových farem skupiny OBRAZ - Obránci zvířat. Více informací o kampani, včetně aktuálních záběrů z českých farem, najdete na www.obrancizvirat.cz.