Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD MOBILNÍHO MASÉRA

 

Provozní řád je zpracovaný dle platných zákonů, vyhlášek, norem a předpisů.

Zpracovaný dle § 21, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, dále dle vyhl. č. 137/2004 Sb., MZ – o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných -§ 51 a 52, nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (požadavky na pracovní prostředí) a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.

 

I. Podmínky činnosti

Masérské, rekondiční a regenerační služby

Provozovatel:

Ing. Tarra Dlabková, Kunvald 183, 561 81

Tel: 731 922 012

E-mail: tarra.dlabkova@gmail.com

IČ: 74548051

DIČ: CZ8654200511

Provozní doba: dle telefonických objednávek

Oprávnění pro výkon činnosti: Osvědčení o registraci, vydané dne 12.7.2021

 

Druh a rozsah poskytovaných služeb:

Masérské, rekondiční a regenerační služby

- klasické rekondiční a sportovní masáže (celé tělo anebo jen částečné)

- reflexologie plosky nohy

Tyto služby jsou poskytovány pouze v domácím, hotelovém prostředí, ve sportovních zařízení dle požadavků klienta. Podmínkou poskytnutí služby je:

- přístup k pitné tekoucí teplé vodě

- dostatečné osvětlení místnosti

- možnost převléknutí se do pracovního oděvu

- dostatečný prostor pro rozložení přenosného masérského stolu

 

Pro každého klienta jsou použity čistě vyprané prostěradlo a ručníky a k masážím jsou využity produkty od firem DERMAPRO - Czech Cosmetics.

 

Provozovatel vlastní oprávnění pro výkon činnosti.

Rekvalifikační kurz v oboru masér pro sportovní a rekondiční masáže s celostátní působností mimo oblast zdravotnictví – 69-037-M

Osvědčení vydal – Aleš Zelinka, číslo autorizace: MŠMT-50005/2012-28, datum autorizace 11.2.2018, autorizující orgán MŠMT ČR, Karmelitská 7, Malá Strana, 118 12 Praha 1.

Osvědčení vydáno dne 14.6.2021 v Pardubicích.

Osvědčení o registraci vydal FÚ Žamberk, 30.7.2007, DIČ: CZ8654200511

Živnostenský list vydal MÚ Žamberk, odbor obecní živnostenský úřad, Masarykovou náměstí 166, 564 01 Žamberk, vydán dne 14.5.2007, vznik oprávnění pro Masérské, rekondiční a regeneračnÍ služby dne 12.7.2021.

Číslo jednací: 14469/2007/ŽIV/CERM-844

Číslo evidenční: 361109-128273

Zdravotní průkaz je k dispozici v sídle firmy.

 

 

II. Zásady provozu - prevence vzniku infekce a jiných onemocnění, včetně podmínek desinfekce

 

V sídle firmy mám vyčleněný omyvatelný nábytek vhodný ke skladování čistého i špinavého prádla, masážních a desinfekčních prostředků. Je zamezeno při praní, sušení, žehlení a ukládání špinavého osobního prádla styku s civilními věcmi. Pro transport pomůcek je využívána cestovní taška a obal na masérské lůžko, vše je udržováno v maximální čistotě a desinfikováno.

 

Pracovní oděv je vždy čistý, dobře udržovatelný a je používán pouze k masážím. Oděv je světlé barvy a z materiálu, který se dá dobře vyvářet a žehlit, frekvence jeho výměny je dle potřeby, minimálně každý den. Pracovní obuv je zdravotní.

 

Jsou dodržovány hygienické zásady mytí rukou, nehty jsou vždy čisté a krátce ostříhané. Při transportu věcí ke klientům je s pomůckami nakládáno opatrně, aby nedošlo ke kontaminaci. Pro práci s desinfekcí a manipulací se špinavým prádlem jsou používány ochranné pracovní pomůcky – zejména rukavice. Při náhodné kontaminaci pokožky provozovatele nebo zákazníka biologickým materiálem (zejména krví) musí být provedena desinfekce kontaminovaného místa desinfekčním přípravkem s virucidním účinkem. K provozu služeb jsou používány jednorázové hygienické pomůcky. Nelze provádět výkony na nemocné kůži a pokud jsou shledány kontraindikace k masáži.

 

Desinfekce

- provádí se omýváním, otíráním, postřikem formou pěny nebo aerosolem – důležité je dodržování doby expozice a koncentrace

- při použití desinfečních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a desinfekce

- k desinfekci se volí takové přípravky a postupy, které nepoškozují desinfikovaný materiál, nejsou toxické ani dráždivé

- k zabránění vzniku selekce, případně resistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému, jsou střídány přípravky s různými aktivními látkami

- používány jsou následující desinfekční přípravky:

a) plochy a povrchy – Incidur, Chloramin B

b) ruce – Spitaderm, Manox

 

III. Úklid pomůcek a manipulace s prádlem

 

- úklid lůžka a pomůcek je prováděn bezprostředně po ukončení masáže každého klienta

- čisté jednorázové pomůcky a pracovní oblečení je uloženo v čisté cestovní tašce popřípadě v sídle firmy v určených prostorách

- k transportu použitého, znečištěného osobního prádla je využito igelitové tašky, v případě znečištění pracovního oděvu je k dispozici náhradní čistý oděv

- veškerý znečištěný pracovní oděv je ukládán a prán mimo civilní ošacení

 

IV. Odpady

 

- běžný odpad likviduji pravidelně, ihned po odchodu od klienta – jednorázové ubrousky a jednorázové podložky – jsou uloženy do igelitového pytle a po odchodu od klienta vyhozeny do kontejneru na domovní odpad.

 

Za dodržování výše uvedeného odpovídá: Ing. Tarra Dlabková          

Zpracovala: Ing. Tarra Dlabková