Vychutnat si... (BÁSEŇ)

Nechci klouzat po povrchu,
potloukat se podél plotu,
na sebe se dívat svrchu...


Ponořit se! Zabořit se!
Vychutnat si... pošeptat si...


Vzhůru se mnou leť!
Jako by to mělo být dneska naposled...
Se mnou naposled...


Ponoř se se mnou do hlubin oceánu,
dříve než se oba navrátíme k Pánu...

 

Obejmi mě mocně,
ke své hrudi přitiskni,
svoje ústa mlčenlivá
na ta moje obtiskni.

Pohleď do mých očí,
zlíbej ňadra, břicho...


Jako by to mělo být dneska poprvé...
Jako by to mělo být dneska naposled...

Vychutnej si každý moment,
dokud v našich srdcích
nezavládne ticho

 

Tarra 10.4.2021